Współczynnik konwersji jest to stosunek liczby zrealizowanych celów do ilości osób, które były u nas na stronie.

wspolczynnik konwersji

Jako cel możemy ustawić dowolnie zdefiniowaną czynność jaką użytkownik musi wykonać na stronie np.

 • wypełnienie formularza kontaktowego
 • zapisanie się do bazy Newsletter
 • dokonanie zakupu

 

Zachowanie osób, które odwiedzają naszą stronę może być różne w zależności od rodzaju strony.

Poniższy przykład obrazuje w jaki sposób mogą zachowywać się użytkownicy w sklepie internetowym.

 

wizualizacja sciezek celu

 

W naszym przykładzie stronę odwiedza 10 000 osób a tylko 100 z nich realizuje cel którym jest dokonanie zakupu. Współczynnik konwersji dla tego przykładu równy jest 1%.

 

Optymalizacja współczynnika konwersji polegać będzie na tym aby więcej niż 100 osób zrealizowało nasz cel.

Załóżmy, że nasz współczynnik konwersji po przeprowadzeniu optymalizacji wrośnie do 2%.

 

Optymalizacja wspolczynnika konwersji

 

Jak widać powyżej dzięki podwyższeniu współczynnika konwersji do 2% nasz przychód wzrósł do 50 000 zł i jest o 25 000 zł większy niż był przed optymalizacją, przy zachowaniu tej samej liczby użytkowników na stronie.

 

Jakie czynności robimy w ramach optymalizacji współczynnika konwersji

Pierwszy etap to analiza danych na Twojej witrynie – analizujemy zachowanie użytkowników od momentu ich wejścia na stronę do czasu aż zrealizują wcześniej określony cel. Poza analizą danych na stronie, przeprowadzane są również badania poza stroną, między innymi ankiety z użytkownikami.

Dzięki tym analizą będziemy wstanie postawić pierwsze hipotezy dotyczące tego z czym użytkownicy mają problem na stronie i jakie są ich główne obawy, które powstrzymują ich przed realizacją celu (np. przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym).

 

Kolejny etap to przygotowanie propozycji zmian na stronie, które będą miały na celu podnieść współczynnik konwersji. Propozycja zmian przygotowywana jest na podstawie wcześniejszych analiz. Przykładem takich zmian może być zmiana nagłówka, zmiana wyglądu strony produktowej czy zmiana wyglądu formularza. Zmiany te zależą od użytkowników na stronie a konkretnie od tego z czym mają problem i co jest ich główną obawą przed realizacją celu.

 

Następny etap to przeprowadzenie testów porównawczych. Polega on na przedstawieniu wcześniej zaproponowanych zmian użytkownikom Twojej witryny. To czy zaproponowana zmiana okaże się lepsza oceniać będą użytkownicy Twojej witryny a nie Ty czy My.

 

Po zakończeniu testów porównawczych następuje ich analiza oraz wybór odmiany, która daje najlepsze efekty. Jeżeli odmiana, która okazała się najlepsza wygrała bo tak w rzeczywistości jest (a nie jest to tylko kwestią przypadku, wynik musi być istotny statystycznie) to zostaje ona wprowadzona dla wszystkich użytkowników.

 

Optymalizacja współczynnika konwersji jest procesem ciągłym i tak naprawdę nigdy nie powinniśmy przestawać eksperymentować i testować nowe rozwiązania.

 

 Jakie są korzyści z poprawy współczynnika konwersji (po co go optymalizować):

 • więcej zrealizowanych celów, czyli
  • więcej zamówień
  • więcej zapytań
  • więcej osób zapisanych do newslettera
 • większy zwrot z inwestycji przy zachowaniu takich samych kosztów na działania marketingowe
 • możliwość przeznaczenia dodatkowego przychodu na kolejne działania marketingowe

Istotną informacją jest to, że działania, które prowadzą do podniesienia współczynnika konwersji na jednej stronie niekoniecznie muszą działać na stronie u innego klienta.

 

Każda strona ma inny problem, na każdej stronie użytkownicy zachowują się inaczej, dlatego też działania, które mają na celu podwyższenie współczynnika konwersji powinny być wprowadzane indywidualnie dla każdej strony dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich testów.

 

Jeżeli na Twojej stronie jest niski współczynnik konwersji lub jeśli nie zacząłeś jeszcze go mierzyć a chciałbyś mieć lepszy zwrot z działań marketingowych (ROI) jakie prowadzisz, skontaktuj się z nami przez poniższy formularz kontaktowy.

 

Your Email (required)

Subject

Your Message (required)

Wpisz poniżej słowo zielony bez żadnej spacji dwa razy